:: اردوی مشترک تیم‌های ملی ایران و عراق

کفاشیان

علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری اردوی آماده سازی مشترک تیم ملی فوتبال ایران و عراق در این کشور در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران با تأکید بر امنیت عراق برای برگزاری این اردو افزود: تفاهم نامه‌ای با فدراسیون فوتبال عراق امضا شده که اولین تفاهم نامه‌ای است که ایران با یک کشور عربی امضا می‌کند.

وی درباره بندهای موجود در این تفاهم نامه ایران عنوان کرد: قرار است که برنامه های آماده‌سازی در فوتبال ایران، تمرین‌های تیمی، مسایل داوری و پزشکی را به فدراسیون فوتبال عراق منتقل خواهیم کرد.این تفاهم نامه همچنین به پیشرفت فوتسال عراق و فوتبال زنان با پوشش اسلامی و پیشرفت فوتبال ساحلی کمک خواهد کرد.

کفاشیان تأکید کرد، برای فدراسیون فوتبال عراق بسیار مهم است ‌که تجربه‌های ایران در همه رده‌های سنی به ورزش این کشور منتقل شود.