:: پرکارمند ترین شرکت های دنیا

کارمند

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال‌مارت آمریکا با دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی کار دارای بیشترین کارمند در بین شرکت‌های دنیا معرفی شده است. شرکت ملی نفت چین با یک میلیون و ۶۶۸ هزار و ۷۲ نفر و دیگر شرکت چینی یعنی استیت گرید نیز با یک میلیون و ۵۸۳ هزار نفر در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

گروه سینوپک، شرکت صنایع هون‌های، گروه پست چین، شرکت خدمات پستی آمریکا، شرکت فولکس‌واگن، شرکت مخابرات چین و شرکت صنایع هوایی چین نیز رده‌های چهارم تا دهم را بدست آوردند.
در بین شرکتهای خودروسازی گروه خودروسازی فولکس‌واگن با ۵۰۱ هزار و ۹۵۶ نفر ضمن کسب رتبه جهانی ۸ دارای بیشترین نیروی کار در بین شرکت‌های خودروسازی جهان شناخته شد.
شرکت تویوتا موتور هم با ۳۲۵ هزار و ۹۰۵ نفر ضمن کسب رتبه جهانی ۳۰ در بین خودروسازان دوم شد.
فورچون در مجموع نام ۵۰ شرکتی را اعلام کرده که دارای بیشترین نیروی کار در جهان هستند و کمترین نیرو در این فهرست مربوط به یک شرکت آمریکایی با بیش از ۲۷۰ هزار نفر کارمند است.