:: بحران اقتصادی به اسیا می رسد
بحران اقتصادی
کارشناسان اقتصادی با اشاره به افزایش شدید بدهی داخلی در آسیا که تا پیش ازاین عامل تقویت اقتصاد منطقه شده بود، بحران بزرگ اقتصادی برای کشورهای شمال آسیا، مالزی، تایلند و سنگاپور پیش بینی می کنند.
به نقل از پایگاه خبری اینسایدر مالزی (Malaysian Insider)، این کارشناسان با اشاره به حجم بالای وام های کلانی که اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل بهره ناچیز بانکی گرفته اند و مقایسه آن با بحران اخیر مالی در اروپا ، پیش بینی می کنند که اگر سرعت افزایش بدهی در کشورهای آسیایی به همین میزان ثابت بماند بحرانی به مراتب شدیدتر از بحران مالی اروپا در انتظار آسیایی ها خواهد بود .
بر همین اساس دولت های منطقه برای پیشگیری از بحران به سیاست های انقباضی مالی روی آورده و مقررات مربوط به دریافت وام و بدهی های کارت های اعتباری را محدودتر کرده اند.
براساس این گزارش ، شاخص نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی آسیا از ۸۲درصد پایان سال ۲۰۰۷ به ۱۰۴درصد رسیده است که در مقایسه با اروپا که در بازه زمانی مشابه از ۱۲۳درصد به ۱۳۱درصد رسیده است رشد بیشتری داشته است.
این درحالی است که شاخص نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی از پایان سال ۲۰۰۷ تاکنون در هنگ کنگ از ۱۸۳درصد به ۲۷۵ درصد ، در سنگاپور از ۸۷درصد به ۱۳۷درصد و در مالزی از ۹۶درصد به ۱۱۷درصد رسیده است.