:: نان ۱۵۰۰۰ تومان یا ۱۵۰۰ تومان

مهندس باهنر

روابط عمومی مجلس با انتشار توضیحاتی انتساب نقل قول پیش‌بینی افزایش قیمت نان به ۱۵۰۰۰هزار تومان از سوی مهندس باهنر نائب‌رئیس مجلس را ناصحیح و غیرواقعی خواند.

در توضیحات روابط عمومی مجلس آمده است: آقای مهندس باهنر در گفت‌وگوی خود با یکی از رسانه‌ها اظهار داشتند اگر تصمیمات جدید رئیس‌جمهور درباره هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود قیمت نان ۱۵۰۰۰ ریال یعنی ۱۵۰۰تومان خواهد شد که به اشتباه مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان انتشار یافته که این مطلب واقعی و صحیح نمی‌باشد.