:: تشکیل دادسرای جرائم پولی و بانکی

جعفری دولت آبادی در  مراسم تودیع و معارفه سرپرستان سابق و جدید دادسرای ناحیه ۶ که صبح امروز در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد اظهار داشت: با موافقت رئیس قوه قضائیه، دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی به زودی آغاز به کار می‌کند.

دادستان تهران در ادامه از صدور ۱۷ کیفر خواست در پرونده فساد مالی و محکومیت ۸۰ نفر در پرونده های اقتصادی خبر داد.