:: اعلان جنگ ارتش سایبری پاکستان به چین و بنگلادش

- هکتیویستهای پاکستانی و مسوول هک کردن ۴۰۰ سایت چینی و ۲۶ سایت حکومت بنگلادش، می گویند حملات سایبری خود را به این دو کشور ادامه خواهند داد.

Code Cracker  نام گروه هکری پاکستانی و عضو ارتش سایبری پاکستان با هک سایت شهر شوچانگ چین ۴۳۶ ساب دومین دیگر را غرق کرده و هک کردند. اطلاعاتی که این گروه روی پیست بین قرارداده بودند بعدا محو شد اما پیام مستقیمی به ادمین سایت داده بودند (hello admin) مبنی بر اینکه دوباره حمله خواهند کرد.
این اولین بار نبود که سایتهای حکومتی استان هنان چین مورد حمله واقع می شدند. در سال ۲۰۱۰ هکرهای مسلمان اندونزیایی Hmei7 و ماه قبل نیز هکر DevilzSec به سرورهای مشابه حمله کرده بودند.
بعد از حملات ۲۰۱۰ پلیس چین به هکرها در این استان در سال ۲۰۱۰  سایر هکرها با حکومت محلی مشکل پیدا کرده اند.
ارتش سایبری پاکستان همچنین ۲۶ سایت دولتی از جمله سایت وزارت خارجه بنگلادش را نیز هک کردند و نوشتند که با آتش بازی نکنید.
ارتش سایبری پاکستان از گروههای هکری قوی در این کشور محسوب می شود.