:: رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور: من و مشایی کارمان را آغاز کرده‌ایم

سید حسن موسوی

سید حسن موسوی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری مراسم معارفه خود و تودیع اسفندیار رحیم مشایی گفت: من کارم را در دفتر رییس‌جمهور آغاز کرده‌ام و ایشان نیز کارشان را در سمت جدید شروع کرده‌اند.

وی در پاسخ به این مطلب که برخی می‌گویند شما یکی از افراد تعیین‌کننده در انتخابات آینده خواهید بود  اظهار داشت: چنین بحثی نیست و مردم تعیین‌کننده هستند.