:: روزهای روشن هند در راه است

تولید ناخالص داخلی هند در سال آینده افزایش می یابد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی اکونومیک تایمز، تولید ناخالص داخلی هند در سال ۲۰۱۳ از پیش بینی ها جلو خواهد زد. گلدمن ساش در گزارشی با اعلام این مسئله که نشانه های مثبتی از رشد تولید ناخالص داخلی در هند دیده می شود، گفته است: هند از جهات مختلف، در میان ۴ کشور عضو بریک دارای پیچیدگی های خاصی است که از جمله آنها جمعیت این کشور است که پتانسیل مناسبی برای رشد تولید ناخاص داخلی به آن داده است، با این حال عدم توانایی هند در ارائه سیاست های موثر و کارا از عمده ترین چالشهای اقتصادی این کشور است.
یکی از اعضای گروه گلدمن ساش در این باره می گوید: هند، در سال آینده پیش بینی ها پیرامون تولید ناخالص داخلی را پشت سر می گذارد. از سویی رئیس بانک فدرال هند نیز چندی قبل پیش بینی کرده بود که تورم نیز در سال آینده در این کشور کاهش می یابد.
لازم به یادآوری است که رشد اقتصادی هند تا پیش از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بین ۸ تا ۹ درصد بوده است. اما بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ این رقم به ۶٫۵ کاهش یافته که طی ۹ اخیر بی سابق بوده است.
به رغم پیش بینی گروه گلدمن ساش، بانک توسعه آسیا روز جمعه در گزارشی از کاهش رشد اقتصادی همۀ اقتصادهای برتر آسیا خبر داده بود.به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ فیگارو، در گزارش بانک توسعۀ آسیا پیرامون کاهش رشد اقتصادی هند آمده بود: هند در سال آینده موفق به کنترل کاهش رشد اقتصادی خود نخواهد بود. بانک توسعه آسیا برای هند در سال آینده رشد ۵٫۴ تا ۵٫۶% و برای چین رشد ۷٫۷% را پیش بینی کرده است.
لوکوموتیو آسیا-چین- که هفتمین سه ماهۀ متوالی کاهش رشد اقتصادی را پشت سر می گذارد، بین ژوئن و سپتامبر سال جاری رشد خود را به ۷٫۴% رساند. اقتصاد دوم جهان با بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا در حال استفاده از این موقعیت است.