:: پذیرش دانشجو در ۳ هزار کدرشته محل براساس سوابق تحصیلی

حسین توکلی، مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ، اعلام نمود : در آخرین تصمیمات کارگروه ماده ۴ قانون پذیرش دانشجو برخی از کد رشته‌ محل‌های تحصیلی آزمون سال ۹۲ تنها براساس سوابق تحصیلی داوطلبان صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در آزمون سراسری سال ۹۲ تعداد ۳ هزار کدرشته محل براساس سوابق تحصیلی داوطلبان پذیرش دانشجو خواهد داشت.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور بیان داشت: این کد رشته محل‌ها مربوط به دانشگاه‌های آزاد، پیام‌نور و مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی است.

به گفته توکلی پذیرش دانشجو در این ۳ هزار کد رشته محل بدون آزمون خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: فهرست، تعداد و نحوه پذیرش دانشجو در این کد رشته محل‌ها به زودی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.