:: پدر معنوی سازمان میراث فرهنگی

منوچهر جهانیان امروز در مراسم تودیع و معارفع رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: احمدی‌نژاد با حمایت ویژه نگاه تیزبین و دوراندیشانه‌ای که داشت در آغاز دولت نهم شخصیت ارزشمند، فرهنگی، فرهیخته با نگاه عمیق فرهنگی، عاشق ایران و ایرانی و علاقه مند به ایران و تاریخ این مرز پرگوهر و تاثیرگذار در عرصه‌های داخلی و بین‌‌المللی برای مسئولیت خطیر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب کرد.وی ادامه داد: مشایی را باید پدر معنوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بنامیم که پایه‌گذار برنامه‌های خوبی در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری برای معرفی تاریخ و تمدن ایران برای ایرانیان و سایر نقاط جهان بوده است.

معاون گردشگری کشور افزود: در ادامه کار نیز بقایی کارهای خوبی را در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تداوم داد و بعد از آن نیز احمدزاده اقداماتی را انجام داد که باید از آنها قدردانی کنیم.

جهانیان تصریح کرد: نهایتا سکاندار مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری موسوی با روحیه اخلاق‌مدار، پاک، مخلص، برنامه‌محور، متواضع و فروتن با شناخت جامعی که از سازمان میراث فرهنگی داشت آرامش خاصی را به این سازمان منتقل کرد.

وی افزود: در دوران موسوی سازمان با برنامه و بدون هرگونه جنجال و هیاهو مدیریت شد.

معاون گردشگری کشور در بحث آمار و ارقام گفت: در دوران موسوی سه اثر میراث فرهنگی به ثبت جهانی رسید و دو اثر دیگر در دوره ملک‌زاده به سرانجانم می‌رسد.

جهانیان اظهار داشت: در حال حاضر ۶۸ درصد برنامه ورود ۷٫۵ میلیون گردشگر به ایران محقق شده است.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۰۷ رتبه گردشگری ایران در دنیا ۱۶۷ بوده که در حال حاضر به ۵۴ رسیده است و از سوی دیگر رتبه درآمدهای حاصل از گردشگری برای ایران در جهان رتبه ۱۳۴ بوده که در حال حاضر به رتبه ۴۱ رسیده است.