:: آغاز بازنگری رشته‌های ارشد دانشگاه علامه

صدرالدین شریعتی ، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی  با اعلام این خبر افزود: طی ماه‌های گذشته بازنگری تمامی رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه بازنگری رشته‌ها در دانشگاه علامه طباطبایی از مقطع کارشناسی آغاز شده است، بیان داشت: درحال حاضر  بازنگری رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد آغاز شده و بعد از اتمام این مرحله بازنگری رشته‌های مقطع دکتری نیز در این دانشگاه آغاز می‌شود.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: رشته‌های بازنگری شده مقطع کارشناسی این دانشگاه به وزارت علوم ارسال شده است و بعد از بررسی و تصویب این رشته‌ها برای اجرا به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود.