:: آغاز نصب پل موقت کن تا ۲۰ روز آینده

پایه‌های پل کن چندی پیش بر اثر سیلاب شسته  و پل شکسته شد.

در حال حاضر پل به صورت تکه تکه تخریب شد و بعد از ۲۰ روز نصب پل موقت آن آغاز می‌شود.

بر اساس این گزارش، ظرف ۴۵ روز آینده پل موقت نصب می‌شود و تا پایان سال حتما پل دائمی که فلزی است نصب خواهد شد.

در حال حاضر بر اثر مشکلاتی که برای این پل ایجاد شده میزان ترافیک در این محدوده افزایش یافته و همین امر باعث نارضایتی شهروندان شده است.