:: نیروهای آل خلیفه مسجد«امام هادی(ع)» را آتش زدند

آل خلیفه

به نقل از برخی منابع عربی، جمعیت«الوفاق» بحرین در گزارشی اعلام کرد: گروهی وابسته به نیروهای امنیتی به مسجد«امام هادی (ع)» در شهر حمد حمله کردند و بخش نمازخانه زنان را به آتش کشیدند.
جمعیت الوفاق اعلام کرد: از چند روز گذشته هدف قرار دادن مساجد از سوی نیروهای امنیتی از سرگرفته شده است و در طول این چند روز دیوارهای ۵ مسجد را تخریب کرده و به برخی از ساختمانهای مساجد تخریب جدی وارد شده است.
این درحالی است که مقامات آل خلیفه تاکنون ۳۸ مسجد را از زمان اعتراضات مردمی ویران کرده اند.
جمعیت الوفاق اعلام کرد: هدف قرار دادن مساجد اقدامی جنایتکارانه است و نام دیگری بر روی آن نمی توان گذاشت و مقامات بحرین برای ساکت کردن مردم دست به این اقدامات می زنند.
الوفاق در ادامه تاکید کرد: بحرین نیازمند تحول عمیق و تحکیم اراده مردمی است.