:: ترخیص کالاهای اساسی خارج از نوبت/ معطلی در گمرک نداریم

 

محمدرضا نادری ، در مورد گفته یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران در مورد معطل ماندن کالاهای اساسی برای اجرای طرح شبنم در گمرک گفت:‌ چنین چیزی وجود ندارد که کالایی در گمرک آمده باشد و در انتظار اجرای طرح شبنم باشد.

نادری افزود: طرح شبنم باید هنگام ثبت سفارش یا بعد از ترخیص کالا از گمرک اجرا شود، پس طرح شبنم ربطی به گمرک ندارد.

وی افزود: البته ممکن است بعضی از بازرگانان قبل از انجام ثبت سفارش اقدام به واردات کالا از طریق مناطق ویژه و آزاد اقتصادی کرده باشند که اولا آنجا قلمرو گمرک نیست و در ثانی تا گرفتن برگه ثبت سفارش نمی‌توانند کالا را به گمرک اظهار کنند.

معاون برنامه‌ریزی و منابع گمرک افزود:‌ چون در مناطق ویژه و آزاد خارج از قلمرو گمرک است، برخی از بازرگانان کالا به این مناطق می‌آورند و بعضی می‌‌خواهند برای واردات به کشور، آن را اظهار کنند، بنابراین باید اقدام به ثبت سفارش نمایند.

نادری تأکید کرد: بازرگانان برای ترخیص کالاها باید برگه ثبت سفارش داشته باشند، تا بتوانند آن را به گمرک اظهار کنند.

وی افزود: برای واردات کالاهای اساسی مصوبه‌ای وجود دارد که تعهد اسنادی آن کالاها را می‌پذیریم، اما تعهد اسناد خارجی نه اسناد داخلی و همچنین باید برگه ثبت سفارش حتماً ارائه شود.

معاون برنامه‌ریزی و منابع گمرک در مورد ترخیص کالاهای اساسی از گمرک گفت:‌ یک دستورالعملی در بنادر کشور برای ترخیص کالاها ارائه شده است که به صورت شبانه‌روزی و با کادر کشیک کالاهای اساسی از گمرک ترخیص می‌شود.

نادری افزود: همچنین خدمات ارزیابی جداگانه برای مواد اولیه تولیدی و کالاهای اساسی در گمرکات کشور انجام می‌شود.

نادری اضافه کرد: کالاهای اساسی خارج از نوبت رسیدگی شده و زمان ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید خیلی سریع‌تر به محض اظهار کالا به گمرک ترخیص انجام می‌شود.

وی افزود: گاهی بعد از اظهار کالا ،‌حتی در کمتر از یک ساعت سند ترخیص برای کالای اساسی و مواد اولیه تولید صادر شده است.

 

به نقل از فارس