:: بازنگری در نرخ بلیت موزه‌های کشور/بلیت‌های گران‌تر برای خارجی‌ها

 

سید حسن موسوی اظهار داشت: در بازنگری نرخ بلیت‌های موزه‌ها، قیمت بلیت‌ها برای گردشگران داخلی و خارجی، دو نرخی می شود.

وی افزود: به طوری‌که نرخ بلیت موزه‌ها برای گردشگران خارجی  بیشتر از گردشگران داخلی خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: تغییر نرخ بلیت موزه‌ها باید به تأیید دولت برسد و موافقت آنها نیز جلب شود.

نرخ بلیت موزه‌ها در حال حاضر در کشور به طور میانگین ۵۰۰ تومان است این در حالی است که در اکثر کشورهای آسیایی نرخ بلیت موزه‌ها دو نرخی بوده و مبلغ بیشتری را از توریست‌ها دریافت می‌کنند.

 

به نقل از فارس